Wil jij van jouw organisatie een gestroomlijnd techbedrijf maken?

In veel organisaties waar wij over de vloer komen en Cube actief mee samenwerkt, is technologie inmiddels het belangrijkste middel voor het efficiënt kunnen uitvoeren van de bedrijfsprocessen. Software! Hoe zorg je voor controle, voortgang en goede organisatie rondom de ontwikkeling van deze digitale technologie?

Job Keupink

JobCEO | Directie

jarno_job_techbedrijf_organisatie_cube3.webp

Organisaties omarmen de digitale transformatie in Nederland, iedereen wil vooruit blijven gaan. Stappen maken met het bedrijf! Bij de huidige personeelstekorten is dit een een steeds grotere uitdaging. Daarbij wil men niet altijd meer afhankelijk zijn van arbeidsuren om te blijven groeien.

Techniek komt zo steeds dieper in organisaties en men wil om die reden ook ‘grip’ blijven houden op deze bedrijfskritische applicaties. Begrijpelijk! Het IT team en soms marketing afdelingen krijgen vaak de verantwoordelijkheid om de zorg over de applicaties te dragen. Daarnaast dient er een heldere visie gevormd te worden voor de toekomstige stappen binnen het digitale landschap.

Zo worden organisaties steeds meer techbedrijven.

Door een samenwerking met Cube aan te gaan kan jouw organisatie een gestroomlijnd techbedrijf worden. Om succesvol te zijn in deze transitie, is het belangrijk om snel vooruitgang in projecten te ervaren.

Adequate besluitvorming op basis van specialistische kennis is een belangrijke pijler voor een succesvolle digitale transitie.

Je wilt voorkomen dat projecten bloeden in de opstartfase, het doorontwikkelen stagneert en doelen niet worden behaald.

Keuzes moeten worden gemaakt rondom het definiëren van het MVP. Wat is haalbaar, blijft bij de essentie en heeft maximaal resultaat? Daar krijgen wij energie van en zetten wij onze expertises graag voor in.

jarno_job_techbedrijf_organisatie_cube2.webp
cube-3d-element.png
Afspraken, technieken en processen varen bij ons op succesvolle eerdere ervaringen. De ervaringen hebben wij vastgelegd in structuren.

Praktisch uitgelegd is 12 jaar ervaring onder andere vastgelegd in:

 • Packages (bestaande code die we breed en herinzetten)

 • Boilerplates (design standaarden in handige en goed uitgedachte templates)

 • Gestandaardiseerde goed ingerichte processtructuren (ci/cd, boards, versiebeheer, support, handleidingen)

 • Werk-afspraken (capaciteit, ways of working, verantwoordelijkheden, SLA’s)

 • Op elkaar ingespeelde teams met ruime ervaring

Hiermee kickstart je jouw project en gaat tijd niet zitten in het ‘uitvinden’ van wat wel en niet werkt. Een gedegen start voor snel resultaat.

Jouw IT team & Cube. De perfecte combinatie.

Met Cube werken wij voornamelijk voor bedrijven die de kracht van technologie begrijpen of reeds techbedrijf zijn. Wij vinden samen jouw sweet spot tussen business, gebruiker en technologie.

Om deze samenwerkingen succesvol op volle toeren te laten draaien, delen we graag de volgende learnings.

Onze learnings voor organisaties, die software willen ontwikkelen samen met een technologie partner :

 • Met name bij co-development is het vastleggen en nakomen van werkafspraken essentieel. Goede afspraken maken goede vrienden. Ben je benieuwd welke werkafspraken voor co-development wij hanteren? Stuur een berichtje naar job@cube.nl

 • Als je succesvol en langdurig wil blijven samenwerken moeten werkafspraken continu geoptimaliseerd worden. Omstandigheden en bevindingen geven nieuwe inzichten.

 • Het opstellen van gedeelde technische en functionele documentatie is essentieel om goed af te stemmen en om op terug te kunnen vallen. Wij leggen dit centraal vast in Gitlab zodat kennis geborgd blijft.

 • Creëer draagvlak door uitvoerende IT'ers te betrekken. Formuleer gezamenlijk doelen voor een goede samenwerking. Zo bouw je aan een basis van vertrouwen en voorkom je dat het idee ontstaat dat ‘eerder gemaakt werk beschermd moet worden’.

 • Het inrichten van een efficiënte ontwikkelstraat en development processen (CI/CD / DevOps) is complex. Laat de implementatie en configuratie uitvoeren door een ervaren software partner, zodat dure fouten worden voorkomen.

 • Hoe groot de organisatie ook is (beursgenoteerd, scale-up of start-up) probeer niet alles zelf uit te vinden. Samen ben je absoluut sneller en zeker stabieler. Met meer capaciteit en de kennis geborgd in dedicated teams worden afhankelijkheden verkleind.

 • Start gedegen met een inventarisatiefase (Sprint 0) om plannen te documenteren. In weinig tijd wordt veel kennis vastgelegd. Dit is het ideale moment om verwachtingen te managen en het plan te definiëren om jouw doelen te bereiken!

 • Developers en betrokkenen die ook echt begrijpen waar het naartoe moet en gaat met het project en samenwerking.

 • Snel kunnen schakelen en informatie uit organisatie kunnen halen.  Een vast contactpersoon is het meest efficiënt, zoals een Product Owner die beslissingsbevoegd is en snel toegang heeft tot essentiële informatie uit de organisatie.

 • Gewend zijn of raken om in structuur (agile) te kunnen werken en vanuit structuur stappen te zetten.

 • Een goede cloud infrastructuur partner.

cube-oldenzaal-software.webp

Waarom? Welke voordelen heeft jouw IT of Marketing team door met Cube samen te werken?

 • Rendement! Een goede oplossing moet meer opleveren dan dat het kost. Wij werken al jarenlang samen met onze top 10 opdrachtgevers.

 • Leer van ons uitgedokterde development proces tijdens de samenwerking. Zelfs Gitlab schreef een artikel over de wijze waarop wij werken: https://about.gitlab.com/blog/2023/02/07/how-cube-uses-gitlab-to-increase-efficiency-and-productivity/

 • Gedeelde kennis van jouw IT landschap en applicaties. Door dit niet enkel bij eigen medewerkers neer te leggen, maar ook bij een stabiele partner worden risico’s verkleind en verantwoordelijkheden gedeeld. Dat geeft rust. Voor iedereen.

 • Gemotiveerde IT en Dev teams, die elkaar kruisbestuiven met kennis en energie.

 • Snelheid! Kortere time to market van jouw toegevoegde waarde (product of dienst).

 • Zelf IT’ers in dienst? Top, wij werken graag samen. Het is jouw product, jouw landschap en jouw collega’s die actief meehelpen. Wij zorgen dat je vooruit gaat en weloverwogen keuzes worden gemaakt betreft tech stack, development processen en modulaire architectuur. Cube neemt graag de lead en vindt het prettig ondersteund te worden door professionals uit jullie organisatie.


Het laten groeien van jouw organisatie naar een gestroomlijnd techbedrijf vergt tijd en energie, maar het zal op de lange termijn zeker zijn vruchten afwerpen.


Nu is hét moment om actie te ondernemen en de stap te zetten naar een betere toekomst voor jouw organisatie.