InCorpe

InCorpe

Betere deals dankzij het automatiseren van bedrijfsovername processen

InCorpe is gespecialiseerd in het begeleiden en adviseren van ondernemers tijdens overnametrajecten. Deze trajecten omvatten verschillende fasen waarbij diverse soorten documenten worden uitgewisseld. Voorheen werden al deze documenten handmatig via e-mail gedeeld met investeerders en opdrachtgevers. Dit proces is tijdrovend en foutgevoelig.

Cube is ingeschakeld om dit proces te stroomlijnen en automatiseren, met als doel dat de tijd van het InCorpe team kan worden besteed aan het opzetten van slimme constructies, voorstellen en onderhandelingen. Daar waar ze specialist in zijn! Hiervoor hebben we een online portaal ontwikkeld waarin InCorpe-adviseurs, klanten en investeerders nauw samenwerken. Binnen dit portaal kan InCorpe overnametrajecten opzetten en relevante investeerders benaderen. Investeerders doorlopen vervolgens een geautomatiseerd proces waarbij vanuit het platform een teaser wordt gestuurd en - na het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring - uitgebreide informatie over een propositie ontvangen. Tegelijkertijd heeft de klant toegang tot het portaal en kan deze de status van betrokken investeerders inzien, zowel op overkoepelend niveau als in detail.

Bij de ontwikkeling van deze applicatie stond databeveiliging en toegangscontrole centraal. Door middel van robuuste beveiligingsmaatregelen, zoals tweefactorauthenticatie en geavanceerde autorisatie mechanismen, is ervoor gezorgd dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot het systeem en haar data. Hierdoor wordt de vertrouwelijkheid van deze gevoelige informatie rondom overnametrajecten en bijbehorende financiële documenten gewaarborgd.

Het klantportaal

De klant heeft de mogelijkheid om zelf een account aan te maken, waarbij deze wordt beveiligd met tweefactorauthenticatie (2FA). Na het succesvol inloggen krijgt de gebruiker toegang tot een overzicht van de gekoppelde overnametrajecten. Hierin zijn algemene gegevens en gekoppelde adviseurs zichtbaar. Daarnaast kan de gebruiker een overzicht van de gekoppelde investeerders bekijken en per fase (teaser, NDA en IM) de bijbehorende status inzien. Verder is het mogelijk voor de gebruiker om op het niveau van individuele investeerders relevante informatie te raadplegen, zoals statistieken, activiteiten, statussen en gekoppelde documenten.

mockups-van-het-klantportaal@2x.jpg

Beheeromgeving

De adviseurs van InCorpe hebben toegang tot een speciaal beheerportaal waar ze het gehele proces kunnen beheren. Dit beheerportaal is op maat gemaakt met behulp van het op Laravel gebaseerde Filament-adminpanel. Binnen deze applicatie vindt het beheer van investeerders, klanten en adviseurs plaats. Tevens worden hier de overnametrajecten geconfigureerd en hebben de adviseurs hier inzage in alle achterliggende informatie. Denk hierbij aan het koppelen van de partijen, toevoegen van de juiste documenten en het opstellen van de shortlist.

mock-ups-beheeromgeving-1716817920.jpg

Automatisering van templates en publicatieproces

Voor het digitaal ondertekenen van de NDA’s worden templates, met behulp van de beschikbare API, automatisch gevuld met correcte gegevens van de investeerder en klant. Met als doel dat NDA’s uiteindelijk op een veilige en juridisch correcte wijze worden ondertekend. De ondertekende documenten worden uiteindelijk opgehaald en gepubliceerd binnen het portaal. Tevens wordt het getekende exemplaar per mail gedeeld.

automatisering-van-templates-en-publicatieproces-1716817896.jpg