De gebruiker staat centraal

Binnen een website of app dient de gebruiker altijd centraal te staan. Dit houdt in dat we gezamenlijk gaan achterhalen wie de gebruikers van jouw producten en diensten zijn, wat voor wensen en behoeften deze hebben en waarom zij zaken willen doen met jouw organisatie. Deze kennis is essentieel bij het formuleren van een bijpassende conversiestrategie en het verhogen van de conversieratio.

Dit willen wij graag met jou concreet maken:

Doelen en KPI's

Het formuleren van doelstellingen en het bedenken van gerelateerde kritieke prestatie-indicatoren, zodat we resultaten kunnen monitoren. Op basis van deze doelen en KPI’s kunnen we het succes van de conversie strategie meten en in toekomst mogelijk bijsturen.

Triggers

Vanuit de KPI’s kunnen we bijpassende conversie triggers bedenken waarmee de doelgroep verleid kan worden om over te gaan tot actie. Hierbij is het belangrijk dat we vanuit de Sprint 0 de organisatie en doelgroep in kaart hebben gebracht.

Keuzeflows

Een gebruiker moet vaak meerdere stappen ondernemen voordat deze geconverteerd kan worden. Deze stappen dienen op de meest eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier uitgedacht te worden. Hierbij bedenken we samen de optimale keuzeflow.

Gebruikers retentie

Wanneer een gebruiker eenmaal is geconverteerd, dan wil je rendement halen uit de investering rond deze conversie. Hierbij is het belangrijk dat workflows worden opgezet voor het opvolgen van leads en het triggeren van marketing en/of sales acties. Dit maken wij samen met jou concreet.